http://www.liberalapartiet.se

torsdag, februari 09, 2006

Margot-citat

EU jobbar med mycket av det som styr vår vardag.

-Margot Wallström uttalar sig med illa dolt gillande och stolhet om EU:s förträfflighet.

Detta kanske säger en del om Margots syn på vilken maktfördelning som bör gälla mellan politiker och medborgare. Det är politiker i Bryssel som skall styra över vår vardag - inte vi själva.

Tillägg: Glömde att skriva att citatet är från en intervju i SVT:s Agenda Europa (hösten 2005).