http://www.liberalapartiet.se

fredag, mars 13, 2009

Konsten att göra bra TV

SVT gör nu stor sak av att tittarna anser att SVT1 är den bästa svenska TV-kanalen.

Grattis SVT! Ni gör verkligen bra TV. Frågan man kan ställa sig är om ni tävlar i rätt klass. Ni är ju de enda som får tvinga sina tittare att betala. Ungefär som att ställa upp i Paralympics utan något fysiskt handikapp, och sedan skryta om att man tar guld.

Hur känns det att vinna när man vet att man inte tävlar på lika villkor?

Skulle det inte kännas bättre om alla hade samma chans?

Etiketter: , , , , , , , ,

söndag, februari 08, 2009

Till nattväktarstatens försvar

Louise Persson har skrivit ett inlägg om anarkokapitalism vs. nattväktarstat. Klart läsvärt och jag tror att det var jag som utmanade henne med en text av Robert Bidinotto för några år sedan. Nu kommer alltså svaret på den ordväxlingen. :)

Jag har några invändningar:

1. Jag ser inte nattväktarstaten som en kompromiss, eller det minst dåliga. Snarare ett villkorslöst försvar för frihet. Varken avsaknad av stat, konkurrens mellan stater eller en totalitär stat kan erbjuda frihet, och en nattväktarstat kan det per definition. Om den inte gör just detta så är den inte en renodlad nattväktarstat. Att alla system kan ändras är en korrekt invändning men knappast relevant eftersom den kan göras om varje system eller samhällstillstånd.

2. Associationsfriheten gäller, men är inte relevant här. Man ansluter sig inte till en nattväktarstat som man ansluter sig till en förening eller ingår äktenskap. Nattväktarstaten skyddar individers rättigheter inom ett territorium. Inte bara medborgares rättigheter. Det är ingen kränkning av någon rättighet att inte få mörda, stjäla, våldta och bedra - för det är vad nattväktarstaten förbjuder. Det är ingen rättighetskränkning att staten existerar. Den erbjuder bara frihet - inget förtryck. Den kan däremot inte vara ofelbar och allvetande (det kan ingen individ heller). Det enda våld som används är försvars- och vedergällningsvåld mot de som angriper friheten, individerna.

3. Legitimitetsproblemet köper jag inte heller. Människor är inte fria per definition, men vi bör få vara det. Vi har rätt att vara det. Då är nattväktarstaten lösningen på friheten (som inte uppstår med avsaknad av stat eller med konkurrens, eftersom det ena leder till den starkes rätt och det senare till konflikter mellan våldsorganisationer). Den är inte en frihetsinskränkning och inte en kompromiss. Välfärdsstaten är en kompromiss, och anarkokapitalism är en kompromiss. Total anarki och totalitär stat är extrem ofrihet. Är vi rationella så bör vi förespråka en nattväktarstat - varken mer eller mindre.

4. Att försöka göra detta till någon motsägelse mellan individualism och kollektivism tror jag blir svårt. Rand förklarade varför det inte är det (om jag minns rätt). Det är bara individualism. Det finns ingen kollektivism i att förespråka en nattväktarstat, på samma sätt som det inte är kollektivism att förespråka att vi bör leva i ett samhälle, eller samarbeta i grupper, organisationer, företag. Staten skyddar inte någon kollektiv rättighet och ingen "positiv" rättighet. Ett monopol är det ju per definition däremot, men monopol är inte av ondo i allmänhet. De är av ondo för värdeskapande verksamhet, men av godo då man skall få avslut i tvister och döma brottslingar.

5. Island kan man dra upp, men vad skall vi jämföra med? Ett dåtida Island som snarare hade en nattväktarstat? Man kan också fråga sig vad som var så bra, och vilka tvister om nattväktarstaten inte hade fixat och vilka som den hade fixat, men dom anarkismen inte fixade. Privata "lagar" är inget problem ens i nattväktarstaten. Det är bara om de strider mot allmän lag som de ogiltigförklaras, med all rätt.

6. Angående våld finns det tre typer som är relevanta här, men bara en typ är direkt oönskad - angreppsvåld. Försvarsvåld är av godo (men naturligtvis uppstår det bara behov av sådant om den oönskade typen förekommer). Den tredje typen är inte av godo eller av ondo i allmänhet, men den är nödvändig och önskvärd i exakt en instans per tvist eller brott - vedergällningsbrott. Det är den som skipar rättvisa i ett rättssystem (eller innebär privat hämnd utanför systemet). Det är här monopolet kommer in. Vi ska ha totalförbud på den oönskade typen, tillåta den önskvärda, och ha monopol på den tredje. Våld är motsatsen till marknadens värdeskapande, men det är angreppsvåld som åsyftas.

7. Det blir inte totalt kaos utan monopolet, men det blir inte ett fredligt avslut i varje tvist. Det är bara för de gånger man inte kommer överens på fredlig väg som staten kommer in i bilden. Allt annat kan fungera exakt likadant i båda systemen. Det som kvarstår är alltså att följa de fall då man till slut har två våldsorganisationer som har kommit fram till två motstridiga beslut i en tvist/brott och inte kommer överens på fredlig väg.

8. Anarkokapitalism är som du skriver inte krig i den vardagliga betydelsen, men per definiton, om man menar att två entiteter konkurrerar om våldsmonopol eller med våld om makten inom en region. Se 7.

9. Att våldet tar överhanden är inte ett olyckligt utfall med anarkism. Det är vad incitamenten ger som ett rationellt alternativ. Varför skall en organisation erbjuda skydd mot betalning på frivillig väg, när de kan vinna mer på att ta betalt genom tvång och slåss mot konkurrenten i stället för att försvara kunderna? Den som rånar tanter tjänar mer än den som vaktar tanter.

10. Jo, skyddet från staten är frivilligt. Du tvingas inte att anmäla brott och det enda som du inte tillåts göra är att kränka andras lika rättigheter. Det är inte en rättighetskränkning att inte få mörda.

11. Att blanda in FRA och dagens förmyndar-/välfärdsstat med nattväktarstatsförespråkare var orättvist. :(

12. Att förespråka nattväktarstat är att förespråka något vi redan har (polis, domstolar, försvar, och denna stats monopol på tvistlösning och vedergällning). Det viktiga är alltså förespråkandet av att avskaffa det vi har utöver nattväktarstaten (tvångfinansieringen och tvång i allmänhet, förmynderiet, moralismen, överbeskattning, kollektivismen, överregleringen, ofria marknader, etc). Där borde de flesta liberaler till höger om sossarna vara överens åtminstone en liten bit på vägen.

Etiketter: , , , , , , , ,

fredag, juni 01, 2007

Har friheten problem?

Danne Nordling skriver om frihet: Frihetens idé och problem

Jag svarar på de fyra "problemen" här och kommentar på Dannes blogg.

1. ... Frihet blir då att inte förtryckas av styrande som har nästan helt andra intressen än de styrda.


I grunden är detta samma "problem" som att en bankkassörska inte har samma "intressen" som bankens kunder eller aktieägare. Det kan förekomma ohederliga tjänstemän, men det hör till undantagen och det finns mekanismer (som du själv tar upp) för att rätta till dessa undantag. Om detta skall behandlas som ett problem skall man vara tydlig med att det inte är "frihetens problem", utan motsatsen - ett problem som beror på inskränkt frihet.

2. ...: vilket ansvar har de styrda för att försörja "de svaga" i samhället? Vilken plikt finns hos de styrande att tvinga de styrda i sociala frågor?"


Detta har inte heller med frihet att göra. Med frihet kan du prenumerera på vilken etik du vill (så länge du inte initierar våld/tvång), t.ex. den pliktetik du verkar ha som axiom. Utan frihet är frågan bara ett tidsfördriv; Du offras för andra vare sig det är rätt eller ej.

3. ...hur långt sträcker sig de styrandes mandat att tvinga de styrda att handla för sitt eget bästa? ...


Det bör inte ses som en gradfråga, utan en fråga om principer. Ett "problem för friheten" är det inte. Det är frihet som är lösningen på problemet. Staten skall försvara den - inte inskränka den. Det betyder i praktiken att den skall använda våld och tvång endast som försvar och vedergällning mot den som initierar tvång/våld - inte skydda medborgare från sig själva. Människor är inte medel för den stora samhällsnyttan. Skrota offeretiken/utilitarismen!

4. Frihetens moral säger att frihet är ett värde i sig (ett sk intrinsikalt värde). ...


Det finns andra sätt att se på frihetens värde, och värden i allmänhet (objektivismens och subjektivismens t.ex.). Att utilitarismen är inkonsekvent är inte ett problem för friheten. En utilitarist offrar gärna människors frihet om rådande optimeringsformel ger sådana besked. Lösningen är att förkasta de filosofier som ger denna konflikt.

tisdag, september 12, 2006

Uppdrag granskning flyttar opinionen åt vänster

I dagens Uppdrag granskning fick statsminister Göran Persson hård kritik från vänster. Betyder det att den kommande granskningen av Fredrik Reinfelt kommer att ha ett högerperspektiv?

PS. I chaten hos svt svarar Janne Josefsson på tittarnas frågor:

Johan: Tror du att ditt repotage kommer att påverka valutgången?

Janne Josefsson: "Har ingen aning".

måndag, juli 03, 2006

Den trotsige medborgaren

-Hit med stålarna!
-Va? Jag har precis fått min lön. Kan jag inte få behålla lite?
-Du får behålla hälften! Hit med resten!
-Här har ni 10 000. Vad ska ni ha dom till?
-Vi skall dela ut en del till andra. En del får du kanske tillbaka nån gång som olika bidrag eller tjänster. Resten ska vi ha att leva av. Du tror väl inte att vi gör detta gratis?
-Då vill jag ha bättre vägar norrut, en synundersökning och några filmer för nedladdning.
-Vad snackar du om?!
-Skulle jag inte få vissa tjänster?
-Suck! Tror du på allvar att du får bestämma vilka du skall få? Du får höftledsoperationer, kommunala skolor, tunnlar, broar och och lite annat, precis som alla andra!
-Det behöver jag inte. Åtminstone inte allt. Det mesta av det där har inget värde för mig just nu.
-Vadå värde? Vadå behöver? Fattar du hur mycket de här tjänsterna kostar?! Du skall vara tacksam! Om det inte passar kan du ju alltid rösta nästa gång det är val. Adjö!

onsdag, maj 24, 2006

SVT backar men betalar ändå

I Expressen kan man läsa att kritiken mot SVT blev för hård. Petters anställning blev för mycket för många och SVT Syd tvingas backa. Kontraktet är dock påskrivet så Petter får lön till oktober, utan att jobba.

- Vi har ett avtal med Petter och det får vi fullfölja. (säger SVT:s Mikael Sterner)

Man får också lära sig att SVT ville anställa denne vänsterextremist för att många ungdomar har liknande åsikter, samt att andra åsiktsriktningar redan finns representerade. Jag vet att RKU och Ung Vänster finns representerade, så vad är nästa steg? Skall man anställa Sverigedemokrater, nynazister eller islamsister för att ungdomar lockas av sådant?

Fredrik Federley skriver också om detta, liksom Resum�, Mathias Sundin, Dennis, och säkert några till.

SVT tar hjälp av extremvänstern fram till valet

Fyra månader före valet kan man i DN läsa att "toppkandidaten" Petter blir SVT-medarbetare fram till oktober i är. Han skall hjälpa SVT att nå ut till ungdomar:

Vinnaren av SVT:s dokusåpa "Toppkandidaterna", Petter Nilsson, har fått
anställning inom Sveriges Television. Nilsson använde prispengarna från
"Toppkandidaterna" för att finansiera Osynliga partiet som gjort ett flertal
attacker mot Centerns lokalavdelningar.


Mikael Sterner (SVT) försvarar sig, och tar avstånd från våldet. Petters ideologi är tydligen inte ett problem:
- Vi tar självklart avstånd från olagliga aktiviteter men Petter har inte
deltagit i någon sådan - vad jag vet. Han är en kontroversiell person, men han
är också en spännande person och vi har gjort bedömningen att vi behöver honom,
säger Mikael Sterner.

Petter får en "mångfaldsanställning" fram till oktober i år, men vad lönen blir vill Sterner inte avslöja. Man får anta att det blir mindre än Osynliga Partiet fick i stöd efter Toppkandidaterna.

måndag, april 10, 2006

Dagens citat

Nästan halva befolkningen tycker intensivt illa om Feministiskt Initiativ.

-Professor Sören Holmberg, SOM-institutet under ett föredrag om väljarnas attityder till politiska partier. (SVT 2 ca 11.00)

46 % av de tillfrågade ger betyg -5 till F! på en skala från -5 till +5. Ganska få är likgiltiga (0) och ännu färre ger pluspoäng. Vänsterpartiet ligger nästan lika risigt till och allra sämst klarar lig Sverigedemokraterna i den här grenen. Folkpartiet, Moderaterna och Centern klarar sig bäst och Socialdemokraterna utmärker sig genom att ha få entusiaster (få höga pluspoäng), men ändå höga opinionssiffror. Även en stor andel av de som är likgiltiga säger att de tänker rösta på sossarna. Professor Holmberg nämner att detta kan vara en risk på lång sikt.

Under sin avslutning kommer ett annat intressant uttalande angående mediernas makt över politiken. Sören Holmberg säger att "partierna är mediernas fångar". Han jämför Sverige med USA där mediernas bevakning kompletteras, "på gott och ont", med partiernas egna budskap i form av reklaminslag i TV. Han tar också upp exemplet med språktester som folkpartiet föreslog (som en del i ett större förslag?), men som inte blev en valfråga förrän medierna hakade på.