http://www.liberalapartiet.se

tisdag, februari 07, 2006

Monopol på tvångsfinansiering

De sju riksdagspartierna verkar vara överens om att vi skall ha tvångsfinansierade massmedier i Sverige även i fortsättningen. Vi är helt enkelt inte redo för fria medier ännu. Det är förstås trist att det inte ens finns en debatt om detta. Å andra sidan är detta bara ett av många områden där tjänster finansieras genom tvång utan att kunden beställt dem. Varför är fria medier extra viktigt? Jo, för att yttrandefrihet och fri opinionsbildning är en viktig del i vårt demokratibegrepp.

Om vi antar att finansiering av tex SVT kommer inte kommer att bli frivillig den närmaste tiden, vad kan vi då göra för att skapa en rättvisare och mer demokratisk mediamarknad under tiden?

SVT, SR och UR har idag monopol på att finansiera sin verksamhet genom tvång. Det monopolet bör naturligtvis brytas så fort som möjligt. Mångfald och konkurrens på lika villkor är viktiga steg mot fria medier. Med detta menar jag inte att vem som helst skall kunna tvinga tittarna att betala för deras kanaler bara för att de har en TV-mottagare. Nej, det skulle vara lika fel som dagens licens, men i större skala. Jag menar att de pengar som redan nu drivs in av Radiotjänst bör fördelas till alla aktörer som vill sända public service. Om befintliga mediabolag, organisationer eller politiska partier vill sända konkurrerande opinionsbildning bör de kunna ansöka om att få ut sin andel av licenspengarna. Även utsändningar på nätet bör kunna få del av licenspengarna.

Skulle detta innebära dödsstöten för SVT/SR/UR? Jag tror inte det. Möjligen behöver de se över sina olika kanaler och deras respektive finansieringsform. Alla kanske inte kan vara tvångsfinansierade om fler får del av kakan. Kvalitetsmässigt bör de inte ha några problem att konkurrera, även om andra får samma villkor.

Det man uppnår med en reform som denna är inte fria medier, men det är ett steg i rätt riktning. Framför allt ger det en större mångfald inom just opinionsbildning (där SVT/SR/UR nästan har ett defactomonpol idag om man väger in tittar-/lyssnarsiffror och konsumerad tid per person och dag).