http://www.liberalapartiet.se

lördag, februari 11, 2006

"Vi tar inte ställning"

SVT fortsätter att (o)roa, med sina reklamfilmer för sig själva. I en av snuttarna åker SVT-personal i en bil mitt på vägen så att de mötande får åka ut i vägrenen. Textremsan proklamerar följande:

Höger eller vänster? - Vi tar inte ställning.

Detta är roande och inte så lite oroande. Är det så de ser på sin programtablå? Om SVT inte tar ställning mellan höger och vänster, var finns då de allmänborgerliga motvikterna till följande program?

  • Faktum
  • Jobba jämt
  • Finns blått
  • Existens
  • Uppdrag granskning
  • Kulturnyheterna
  • Dokument inifrån
  • Dokument utifrån

Vad som är höger och vänster är naturligtvis relativt, och det är säkert lätt att bli hemmablind. En fd ungkommunist på Faktumredaktionen kanske inte ser samma mönster som den genomsnittlige tittaren. Han kanske uppfattar det färdiga resultatet som politiskt neutralt ur sin egen synvinkel. Kanske skall man inte heller hänga upp sig på de regler som säger att SVT skall vara sakliga och opartiska. Kraven är kanske omöjliga att leva upp till. Så är det nog, men då skall man inte segla under falsk flagg heller. Tala om var ni står, och sluta mörka om SVT:s politiska positionering.

2 Comments:

At 11:19 fm, Anonymous Anonym said...

Hur i hela fridens namn f�r du 'Finns bl�tt' och 'Existens' till att vara "v�nster"?

 
At 2:16 fm, Blogger Mk said...

Med v�nster menar jag id�er (politiska/filosofiska) som h�r hemma till v�nster om blockgr�nsen i svensk politik. B�da programmen har haft obalans i b�de fr�gest�llningar och g�ster/experter. Finns bl�tt brukade bjuda in 2-3 v�nsterprofiler av tre m�jliga g�ster och programledaren hade sv�rt att d�lja sin egen h�llning (tex sj�lvuppoffrande etik och en Kantinspirerad kunskapsteori, samt st�d f�r h�ga skatter och andra frihetsinskr�nkningar). Existens har en d�lig vana att bara tillfr�ga experter/tyckare/filosofer med "de r�tta" uppfattningrna. Jag kan dock h�lla med om att det finns mer extrema vinklingar i tex Faktum och Kulturnyheterna.

 

Skicka en kommentar

<< Home