http://www.liberalapartiet.se

tisdag, mars 21, 2006

SVT-debatt om SVT:s oberoende

I dagens Debatt diskuteras SVT:s oberoende, eller brist på oberoende. De flesta utom Vänsterpartiets Dinamarca och SVT:s egen programchef är ganska överens om att det finns brister, men en annan skiljelinje blir tydlig. Dels har vi de som bekymrar sig om den politiska styrningen uppifrån och kopplingarna till SAP. Dels har vi de som framför allt lyfter fram den tydliga och dokumenterade vänstervridningen. Åke Ortmark var inte orolig över den politiska styrningen, men konstaterade att vänstervridningen existerade i rutan. Han verkade dock inte koppla detta till ledning och styrelse, utan snarare till rekrytering och journalistkåren i allmänhet. Maria Abrahamsson pekade också på programmens politiska agenda, och tog upp serien Jobba Jämt som exempel på propaganda för vänsterkartellens variant av feminism, samt rubriksättningen för granskningen av Kristdemokraterna: Bögfaktorn.

Att vänsterns Dinamarca anser att SVT är balanserat och oberoende kan vara en ledtråd om eventuella vinklingar.

Efter programmet svarade Leif Jakobsson på några av tittarnas frågor i en tillrättalagd chat. Själv ställde jag följande fråga:

Varför skall just SVT ha monopol på att finansiera sina sändningar genom tvång?
Så fungerar det ju inte för tidningar. Vore det inte bättre med fria medier,
eller åtminstone lite mångfald och konkurrens på lika villkor?


Leifs svar:

Medial mångfald är viktig, det tycker även jag. I Sverige står public service radio och television för en liten del av den helheten. Ett för samhällsdebatten viktigt alternativ till kommersiella medier.


Att kommersiella medier, eller tvångsfinansierade för den delen, kan vara varandras motvikter (som Aftonbladet och Expressen) är tydligen otänkbart. Det är dock glädjande att han anser att mångfald är viktigt, men tydligen inte så viktigt att monopolet får brytas. Tvångsfinansieringen som sådan svarade han inte på, och varför konkurrens på lika vilkor är oviktigt får vi gissa oss till.

Se programmet h�r.
Läs chatten h�r.
Läs om Debatt här.