http://www.liberalapartiet.se

fredag, juni 01, 2007

Har friheten problem?

Danne Nordling skriver om frihet: Frihetens idé och problem

Jag svarar på de fyra "problemen" här och kommentar på Dannes blogg.

1. ... Frihet blir då att inte förtryckas av styrande som har nästan helt andra intressen än de styrda.


I grunden är detta samma "problem" som att en bankkassörska inte har samma "intressen" som bankens kunder eller aktieägare. Det kan förekomma ohederliga tjänstemän, men det hör till undantagen och det finns mekanismer (som du själv tar upp) för att rätta till dessa undantag. Om detta skall behandlas som ett problem skall man vara tydlig med att det inte är "frihetens problem", utan motsatsen - ett problem som beror på inskränkt frihet.

2. ...: vilket ansvar har de styrda för att försörja "de svaga" i samhället? Vilken plikt finns hos de styrande att tvinga de styrda i sociala frågor?"


Detta har inte heller med frihet att göra. Med frihet kan du prenumerera på vilken etik du vill (så länge du inte initierar våld/tvång), t.ex. den pliktetik du verkar ha som axiom. Utan frihet är frågan bara ett tidsfördriv; Du offras för andra vare sig det är rätt eller ej.

3. ...hur långt sträcker sig de styrandes mandat att tvinga de styrda att handla för sitt eget bästa? ...


Det bör inte ses som en gradfråga, utan en fråga om principer. Ett "problem för friheten" är det inte. Det är frihet som är lösningen på problemet. Staten skall försvara den - inte inskränka den. Det betyder i praktiken att den skall använda våld och tvång endast som försvar och vedergällning mot den som initierar tvång/våld - inte skydda medborgare från sig själva. Människor är inte medel för den stora samhällsnyttan. Skrota offeretiken/utilitarismen!

4. Frihetens moral säger att frihet är ett värde i sig (ett sk intrinsikalt värde). ...


Det finns andra sätt att se på frihetens värde, och värden i allmänhet (objektivismens och subjektivismens t.ex.). Att utilitarismen är inkonsekvent är inte ett problem för friheten. En utilitarist offrar gärna människors frihet om rådande optimeringsformel ger sådana besked. Lösningen är att förkasta de filosofier som ger denna konflikt.

7 Comments:

At 8:24 fm, Anonymous Anonym said...

Jag har också oerhört svårt att se att någon som är liberal i grunden skulle göra det valet.Rimligen måste en röst betyda en röst oavsett vad fan som finns bakom den.

 
At 9:32 em, Anonymous johan said...

Samtidigt sänker du din inkomstskatt med en procentenhet. Är allt miljöarbete dåligt tycker ni, jag är seriöst intresserad eftersom det verkar så?

 
At 6:58 fm, Blogger Kraxpelax said...

Vad är frihet, om inte omfattningen av samtliga möjligheter? Har man inga pengar har man ingen frihet, för man kan inte göra någonting då allting kostar. En frihetlig politik måste därför ta ett vidsträckt socialt ansvar.

Ett metafysiskt-moraliserande frihetsbegrepp som bortser från de realt-ekonomiska restriktionerna saknar praktiskt intresse och må därför anses politisk nullitet.

S k "libertarianism", "objektivism" m fl intellektuella missfoster grundar sig alltstå på ett fundamentalt förbiseende. Strunt in, strunt ut.

 
At 12:38 fm, Anonymous Claes said...

Hur är en dålig lärare som behöver förbättra sig? Vad var det svåraste med att vara lärare?

 
At 12:41 fm, Anonymous Dan said...

Eva är övertygad om att unionen kan ta tag i Irlandsproblemet och vägrar se EU som en organisation i kris.

 
At 9:09 fm, Blogger Mk said...

Kraxpelax: Med frihet menar jag avsaknad av tvång.

En möjlighet är för mig ett fristående koncept, men frihet är ofta ett viktigt villkor för möjligheter.

 
At 10:26 fm, Blogger Mk said...

En sak till om Kraxpelax försök till frihetsdefinition. Om ditt resonemang vore korrekt skulle frihet vara en omöjlighet om man var ensam på en ö, eller före vår introduktion av pengar.

Möjligheter är ett viktigt begrepp men det är inte en synonym med frihet. De är separata koncept men inte helt orelaterade. Mer frihet kan (men måste inte) ge fler möjligheter. Man får inte automatiskt möjligheten att köpa oxfilé bara för att staten plötsligt legaliserar kött. En tvingande part (stat eller rånare t.ex.) kan dock hindra de som redan har en möjlighet att köpa filén.

Om vi blandar ihop begreppen möjligheter och frihet så blir båda begreppen oanvändbara. Det skulle t.ex. innebära att vi är ofria för att vi måste finna oss i gravitation eller naturlagar i allmänhet.

 

Skicka en kommentar

<< Home