http://www.liberalapartiet.se

måndag, februari 20, 2006

Sveriges Tidning

Många tidningar delfinansieras med presstöd idag, men varför skall det vara så? Räcker det inte att en tidning får finansieras genom tvång, ungefär som för etermedierna? Varför krångla med att dela ut pengarna till många företag, när man kan ha en lag som säger att allt skall gå till en enda aktör?

Vi har ju Sveriges Radio och Sveriges Television. Varför inte Sveriges Tidning (ST)? Man skulle kunna starta en stiftelse som står som ägare, i stället för staten. Då kan ju tidningen framstå som mer oberoende. Sedan kan man låta regeringen utse en styrelseordförande (som för SVT t.ex.). Tänk vad skönt det vore att inte behöva välja mellan flera olika tidningar, och att få en tidning utan annonser!

Ok, man skulle fortfarande kunna välja mellan den enda tvångsfinansierade tidningen och de där andra som inte har rätt till sådan finansiering, men då är ju valet lätt. I alla fall om man ogillar kommerciella budskap, och vill ha valuta för tidningslicensen.

Helsidesannonser får man kanske leva med även i detta riksorgan, men budskapet är mysigare:

"FRI PRESS - Sveriges Tidning" eller
"Skärpt kontroll genomförs nu i .... Kontakta Presstjänst om du inte betalat tidningslicens."

Inte? Men Sveriges Blogg då?

lördag, februari 11, 2006

"Vi tar inte ställning"

SVT fortsätter att (o)roa, med sina reklamfilmer för sig själva. I en av snuttarna åker SVT-personal i en bil mitt på vägen så att de mötande får åka ut i vägrenen. Textremsan proklamerar följande:

Höger eller vänster? - Vi tar inte ställning.

Detta är roande och inte så lite oroande. Är det så de ser på sin programtablå? Om SVT inte tar ställning mellan höger och vänster, var finns då de allmänborgerliga motvikterna till följande program?

  • Faktum
  • Jobba jämt
  • Finns blått
  • Existens
  • Uppdrag granskning
  • Kulturnyheterna
  • Dokument inifrån
  • Dokument utifrån

Vad som är höger och vänster är naturligtvis relativt, och det är säkert lätt att bli hemmablind. En fd ungkommunist på Faktumredaktionen kanske inte ser samma mönster som den genomsnittlige tittaren. Han kanske uppfattar det färdiga resultatet som politiskt neutralt ur sin egen synvinkel. Kanske skall man inte heller hänga upp sig på de regler som säger att SVT skall vara sakliga och opartiska. Kraven är kanske omöjliga att leva upp till. Så är det nog, men då skall man inte segla under falsk flagg heller. Tala om var ni står, och sluta mörka om SVT:s politiska positionering.

fredag, februari 10, 2006

Staten och kapitalet

Nu vill jag reda ut det här en gång för alla. Sitter staten och kapitalet i samma båt, och är det i så fall bra eller dåligt?

Först bör man nog bestämma sig för vad uttrycket betyder. Kapitalet bör innebära de som äger produktionsmedel eller 'den ekonomiska makten', och staten borde väl vara staten i vid bemärkelse, dvs det kollektivet, det offentliga, eller stat, landsting och kommuner, eller den politiska makten. Att sitta i samma båt är nog tänkt att betyda de politiska makthavarna gynnar ägare av produktionsmedel. Man kan också tolka uttrycket som att det finns en sammanblandning mellan ekonomi och politik, dvs att det som bör vara en privat angelägenhet för varje medborgare, i stället kontrolleras av kollektivet, majoriteten, via våra politiker.

Hur är det då i verkligheten? Jo, vi har både privat ägande av produktionsmedel, och offentligt ägande av produktionsmedel. Den politiska makten gynnar gärna det statliga ägandet på olika sätt. Genom lagar upprätthålls tex statliga monopol (tex detaljhandel för alkohol och läkemedel) och förbud mot privat verksamhet inom flera mycket viktiga områden (tex akutsjukvård och infrastruktur). Stora vinster hyllas av ledande socialdemokrater, men bara när mervärdena skapas i statliga företag. När privata företag lyckas lika bra ses det snarare som något suspekt. Positiva resultat i privatägda företag (och människors inkomster i allmänhet) är politikers kassakista, där man kan gräva fram resurser till löpsedlarnas gökungar (särintressen) för dagen.

Vem är det förresten som ror så att svetten lackar? Det måste väl vara de som arbetar antar jag (anställda och företagare). Tyvärr är de ganska få i dagens samhälle. Allt för många står utanför arbetsmarknaden och företagsklimatet är inte det bästa. Den delen av låttexten stämmer nog ganska bra, även om både aktieägare och politiker jobbar en hel del.

Slutsats: När det gäller det civila samhället sitter staten i ett väl beväpnat piratskepp, redo att konfiskera stora delar av våra inkomster (både när vi tjänar in dem och när vi spenderar dem). Man kan säga att staten ser till att flytta över en stor del av kapitalet till sin båt. Majoriteten, kollektivet, politikerna bestämmer över drygt hälften av våra arbetsresultat. I den offentliga sektorn stämmer dock uttrycket ännu bättre. Staten och kapitalet sitter då inte bara i samma båt - de är samma enhet, samma juridiska person i någon mening. Staten är kapitalet. Detta tycker socialister och sossar är bra. Längre ut på vänsterkanten vill man gärna gå ännu längre. Banker och vissa industrier skall t.ex. förstatligas. Några vill till och med ha totalförbud mot indididuellt ägande av produktionsmedel.

Staten och kapitalet sitter (delvis) i samma båt. Det tycker vänstern är bra, men helst vill man att staten och kapitalet skall vara ett. Staten skall vara kapitalet. Vi, medborgarna, skall ro och kittlas av piskan.

Själv tycker jag att en åtskillnad mellan stat och kapital (en skilsmässa mellan politik och ekonomi) är en bättre vision. Det förutsätter en respekt för grundläggande individuella rättigheter, inklusive äganderätten, dvs att de som ror så att svetten lackar får behålla resultatet av sitt arbete, och att staten sysslar med sin mest grundläggande uppgift, dvs skydd av medborgares rättigheter - ett av individen delegerat självförsvar. Det förutsätter också ett starkt civilt samhälle och ett socialt system som bygger på frivillighet, dvs marknadsekonomi och kapitalism. Staten och kapitalet ska inte sitta i samma båt. Staten skall hålla sig i sin båt och fingrarna borta från syltburken. Den skall vara medborgarnas tjänare och beskyddare - inte tvärt om.

torsdag, februari 09, 2006

Margot-citat

EU jobbar med mycket av det som styr vår vardag.

-Margot Wallström uttalar sig med illa dolt gillande och stolhet om EU:s förträfflighet.

Detta kanske säger en del om Margots syn på vilken maktfördelning som bör gälla mellan politiker och medborgare. Det är politiker i Bryssel som skall styra över vår vardag - inte vi själva.

Tillägg: Glömde att skriva att citatet är från en intervju i SVT:s Agenda Europa (hösten 2005).

tisdag, februari 07, 2006

Monopol på tvångsfinansiering

De sju riksdagspartierna verkar vara överens om att vi skall ha tvångsfinansierade massmedier i Sverige även i fortsättningen. Vi är helt enkelt inte redo för fria medier ännu. Det är förstås trist att det inte ens finns en debatt om detta. Å andra sidan är detta bara ett av många områden där tjänster finansieras genom tvång utan att kunden beställt dem. Varför är fria medier extra viktigt? Jo, för att yttrandefrihet och fri opinionsbildning är en viktig del i vårt demokratibegrepp.

Om vi antar att finansiering av tex SVT kommer inte kommer att bli frivillig den närmaste tiden, vad kan vi då göra för att skapa en rättvisare och mer demokratisk mediamarknad under tiden?

SVT, SR och UR har idag monopol på att finansiera sin verksamhet genom tvång. Det monopolet bör naturligtvis brytas så fort som möjligt. Mångfald och konkurrens på lika villkor är viktiga steg mot fria medier. Med detta menar jag inte att vem som helst skall kunna tvinga tittarna att betala för deras kanaler bara för att de har en TV-mottagare. Nej, det skulle vara lika fel som dagens licens, men i större skala. Jag menar att de pengar som redan nu drivs in av Radiotjänst bör fördelas till alla aktörer som vill sända public service. Om befintliga mediabolag, organisationer eller politiska partier vill sända konkurrerande opinionsbildning bör de kunna ansöka om att få ut sin andel av licenspengarna. Även utsändningar på nätet bör kunna få del av licenspengarna.

Skulle detta innebära dödsstöten för SVT/SR/UR? Jag tror inte det. Möjligen behöver de se över sina olika kanaler och deras respektive finansieringsform. Alla kanske inte kan vara tvångsfinansierade om fler får del av kakan. Kvalitetsmässigt bör de inte ha några problem att konkurrera, även om andra får samma villkor.

Det man uppnår med en reform som denna är inte fria medier, men det är ett steg i rätt riktning. Framför allt ger det en större mångfald inom just opinionsbildning (där SVT/SR/UR nästan har ett defactomonpol idag om man väger in tittar-/lyssnarsiffror och konsumerad tid per person och dag).