http://www.liberalapartiet.se

lördag, maj 14, 2005

Makt och media


Fri Television?
Originally uploaded by sofflim.
Så här långt har det inte gått ännu, men vad betyder "Fri Television"? Är den fri från värderingar? Är den frivilligt finansierad? Är den fri från politiska beslut? Är den oberoende, och i så fall från vad?

tisdag, maj 10, 2005

Lagstadgade maffiametoder

Tänk dig ett land där leverantörer bildar priskarteller. Tänk dig sedan att dessa karteller genomför aktioner mot de som försöker konkurrera med kartellen eller bryta sig ur den. Tänk dig vidare att detta agerande har stöd i landets lagar. Att det är förbjudet att ta lägre pris än kartellen. Får man inte ut detta pris får man packa ihop - allt i enlighet med politikernas intentioner och kartellens vilja.

Nej, det är inget fantasiland eller något ur Orwells 1984. Det är Sverige år 2005. Så fungerar vår marknad för de allra vanligaste tjänsterna - lönearbete. De mäktiga fackföreningarnas kartellfunktion är lagstadgad och frivilliga avtal mellan säljare och köpare betraktas som ogiltiga, oönskade, olagliga, om priset �r f�r l�gt.

De självklara förlorarna är konsumenter som får betala för mycket, utländska arbetare som i värsta fall förlorar jobbet (som i fallet Laval), och entreprenörer/företagare som förlorar företag och/eller bra uppdrag. Skattebetalarna är också förlorare så fort det handlar om fördyrad offentlig konsumtion. Frågan är om det finns några vinnare. Alternativet till prisvärda tjänster är sällan dyra tjänster. De allra flesta tjänster som kan säljas till ett lågt pris kan inte säljas alls till ett betydligt högre pris. De få gånger de höga lönerna kan räddas förskjuter man bara nödvändiga förändringar och fler arbetstillfällen försvinner utomlands.

Karteller är ingen lösning. Inte ens om man förbjuder konkurrens!