http://www.liberalapartiet.se

fredag, juni 01, 2007

Har friheten problem?

Danne Nordling skriver om frihet: Frihetens idé och problem

Jag svarar på de fyra "problemen" här och kommentar på Dannes blogg.

1. ... Frihet blir då att inte förtryckas av styrande som har nästan helt andra intressen än de styrda.


I grunden är detta samma "problem" som att en bankkassörska inte har samma "intressen" som bankens kunder eller aktieägare. Det kan förekomma ohederliga tjänstemän, men det hör till undantagen och det finns mekanismer (som du själv tar upp) för att rätta till dessa undantag. Om detta skall behandlas som ett problem skall man vara tydlig med att det inte är "frihetens problem", utan motsatsen - ett problem som beror på inskränkt frihet.

2. ...: vilket ansvar har de styrda för att försörja "de svaga" i samhället? Vilken plikt finns hos de styrande att tvinga de styrda i sociala frågor?"


Detta har inte heller med frihet att göra. Med frihet kan du prenumerera på vilken etik du vill (så länge du inte initierar våld/tvång), t.ex. den pliktetik du verkar ha som axiom. Utan frihet är frågan bara ett tidsfördriv; Du offras för andra vare sig det är rätt eller ej.

3. ...hur långt sträcker sig de styrandes mandat att tvinga de styrda att handla för sitt eget bästa? ...


Det bör inte ses som en gradfråga, utan en fråga om principer. Ett "problem för friheten" är det inte. Det är frihet som är lösningen på problemet. Staten skall försvara den - inte inskränka den. Det betyder i praktiken att den skall använda våld och tvång endast som försvar och vedergällning mot den som initierar tvång/våld - inte skydda medborgare från sig själva. Människor är inte medel för den stora samhällsnyttan. Skrota offeretiken/utilitarismen!

4. Frihetens moral säger att frihet är ett värde i sig (ett sk intrinsikalt värde). ...


Det finns andra sätt att se på frihetens värde, och värden i allmänhet (objektivismens och subjektivismens t.ex.). Att utilitarismen är inkonsekvent är inte ett problem för friheten. En utilitarist offrar gärna människors frihet om rådande optimeringsformel ger sådana besked. Lösningen är att förkasta de filosofier som ger denna konflikt.