http://www.liberalapartiet.se

tisdag, juni 14, 2005

Uppdrag granskning

SVT s�nder idag �nnu ett reportage om europeisk l�nekonkurrens inom byggsektorn. Som vanligt gl�mmer man minst en fj�rdedel av detta skeende. Man gl�mmer att l�gre kostnader ger l�gre priser (huspriser och hyror t.ex.). L�nelyften (p� uppemot 500%) f�r arbetare fr�n �stra Europa tonas ocks� ned. Eftersom reportaget �r vinklat till f�rm�n f�r protektionism f�rv�ntade jag mig en chans f�r frihandelssidan att bem�ta inslaget, eller �tminstone en debatt mellan facket och f�respr�kare f�r en friare arbetsmaknad (t.ex. n�gon representant fr�n Timbro). S� blev det inte. I st�llet fick en LO-representant tillf�lle att utveckla redan utjatade argument mot en friare arbetsmarknad, f�r fackens kartellfunktion och mot konkurrens f�r tj�nster. Elisif fr�n SVT bidrog tyv�rr inte heller till n�gon mer objektiv helhetsbild. Hennes fr�gor kan mycket v�l vara formulerade av LO sj�lva.

Summering: En propagandafilm f�r protektionism f�ljd av en intervju av en protektionist d�r utfr�garen �r (min gissning)...protektionist. Sakligt och opartiskt som vanligt i tv�ngsfinansierade televisionen. ;)