http://www.liberalapartiet.se

torsdag, oktober 06, 2005

Media fördummar

Demoskop har undersökt kunskapen om miljö och fattigdom och Johan Norberg skriver om detta i DN.

Exempelvis tror hela 76 procent av de tillfrågade att fler människor lever i extrem fattigdom i dag jämfört med 1980. Sanningen är att andelen halverats.


Artikeln väcker en hel del tankar om kommunikation, kunskap och medias roll i samhället. En idé som förs fram är att nyhetsvärdet uteblir vid förbättringar. Katastrofer är nyheter men långsamma förbättringar glöms bort. En annan tanke är att journalisternas egna åsikter färgar rapporteringen och därmed allmänhetens kunskap om världen.