http://www.liberalapartiet.se

lördag, december 10, 2005

Klimatdebatten

Danne Nordling har ett antal mycket läsvärda inlägg i klimatdebatten på sin blogg:Flera av inläggen har också läsvärda kommentarer från både alarmister och skeptiker.

Själv nöjer jag mig med att konstatera följande (Även som kommentar hos Danne):

Kyotoavtalet gör nog inte så stor skada (Även om det mot förmodan skulle implementeras på bred front) om man jämför med all världens samlade kollektivism och protektionism. Detta gäller dock med dagens tillväxt i världsekonomin. Riktigt farligt blir det dock om tillväxten sjunker och om alarmisterna får mer makt över politiken än de redan har.

Anpassning till rådande klimat måste göras oberoende av Kyotohysterin och våra CO2-utsläpp, och den anpassningen ser helt olika ut i olika regioner och beror på hur klimatet kommer att förändras på respektive plats.

Även om man anser att människors ekonomiska frihet är oviktigt måste man fråga sig om kostnader för Kyotoavtalet (hundratals miljarder dollar?) ger något som är i närheten av detta värde, och om det finns andra sätt att använda dessa pengar på ett bättre sätt (konsumtion/investeringar på annat håll).

Man bör också tänka på att tillväxt innebär mer resurser för varje år som går. Att åtgärder blir dyrare ju längre man väntar är alltså inte ett bra argument om man inte kan visa att tillväxten är lägre än kostnadsökningen för åtgärderna.